अपने कार्यों से छोटे लोहिया बने जनेश्वर मिश्र

संतकबीरनगर:छोटेलोहियाकेनामसेपहचानबनानेवालेसमाजवादीचितकस्व.जनेश्वरमिश्रकी11वींपुण्यतिथिशुक्रवारकोसपाकार्यालयपरमनाईगई।सभीनेउनकेराजनैतिकसफरवनीतियोंपरविस्तारसेचर्चाकरतेहुएउनकेचित्रपरमाल्यार्पणकरश्रद्धासुमनअर्पितकिया।

जिलाध्यक्षगौहरअलीखांनेकहाकिअपनेकार्योंसेहीपं.जनेश्वरमिश्रकोछोटेलोहियाकेनामसेपुकाराजाताहै।उन्होंनेहमेशासिद्धांतोंकीराजनीतिकी।गरीबोंकेहककीलड़ाईलड़नेकेलिएवहहमेशआगेआतेरहे।सपाकार्यकर्ताउनकेविचारोंकोपार्टीकीमजबूतीकामंत्रमानतेहैं।पूर्वसांसदसुरेंद्रयादवनेउनकेजीवनपरविस्तारसेप्रकाशडालतेहुएउनकेचित्रपरमाल्यार्पणकाश्रद्धासुमनअर्पितकिया।कार्यक्रममें26जनवरीकोकिसानोंकेसमर्थनमेंट्रैक्टररैलीनिकालनेकानिर्णयलियागया।इसदौरानजिलामहासचिवराजमनयादव,पूर्वविधायकअलगूप्रसादचौहान,पूर्वजिलाध्यक्षलोरिकयादव,रामदरशयादव,कोमलयादव,पूर्वविधानसभाप्रत्याशीजयरामपांडेय,जावेदअहमद,आलोकयादवसोनू,पूर्वजिलापंचायतअध्यक्षसंतोषयादव,केडीयादव,मोहम्मदअहमद,कौशलचौधरी,रामनाथचौरसिया,शैलेंद्रयादव,सैयदफिरोजअशरफ,विधानसभाअध्यक्षखलीलाबादरमेशचंद्रयादव,वारिसअलीअंसारी,चंद्रभूषणपांडेय,प्रियापाठकसमेतअनेकलोगमौजूदरहे।

आजमनाईजाएगीजयंतीसंतकबीरनगर:कर्पूरीठाकुरकीजयंतीपरशनिवारकोखलीलाबादकेभदांहस्थितआदर्शइंटरकालेजपरकार्यक्रमआयोजितकियागयाहै।इसदौरानजननायककर्पूरीठाकुरकेजीवनप्रसंगपरविस्तारसेचर्चाहोगी।यहजानकारीमहापद्मनंदकम्यूनिटीएजूकेटेडएसोसिएशनकेजिलाध्यक्षकृपाशंकरउर्फअवधेशठाकुरनेदी।