भाजपा में विलय की खबर से झाविमो में उबाल

जागरणसंवाददाता,देवघर:झाविमोविधायकदलकेनेताप्रदीपयादवकोकारणबताओनोटिसवपार्टीकाभाजपाकीओरबढ़तेकदमसेनाराजझाविमोकार्यकर्ताओंनेबुधवारकोटावरचौकपरपार्टीप्रमुखवपूर्वमुख्यमंत्रीबाबूलालमरांडीकापुतलाफूंका।

जिलाध्यक्षनागेश्वरसिंहनेबाबूलालमरांडीकेइसकदमकोगलतबतातेहुएकहाकिसभीकार्यकर्ताओंने13-14सालपार्टीकोसशक्तबनानेमेंमेहनतकी।ऐसेमेंअबपार्टीविलयकरनाकहींसेउचितनहींहै।अगरविलयकरनाहीथातोपहलेहीहोनाचाहिएथा।जिसपार्टीकीनीतिवसिद्धांतकेखिलाफअलगहोकरझारखंडहितमेंझाविमोकागठनकियागया।भाजपाकेखिलाफचुनावलड़ेऔरभाजपानेझाविमोकेविधायकोंकीखरीद-फरोख्तकरपार्टीकोकमजोरकिया।भाजपाकेखिलाफसड़कसेसदनतकआंदोलनकियागया।इसविषमपरिस्थितिमेंएकमात्रप्रदीपयादवसहयोगीरूपमेंखड़ेहोकरसंगठनकोमजबूतकिया।वैसेनेताकोनोटिसजारीकरनाकहांतकउचितहै।बाबूलालमरांडीअपनीनैतिकताकोताकपररखकरभाजपाकीओरबढ़रहेहैं।बाबूलालहरमंचपरकहाकरतेथेकिकुतुबमीनारसेकूदनापसंदकरेंगे,लेकिनभाजपामेंनहींजाएंगे।आजवहइसबातकोभूलगए।झाविमोकार्यकर्ताकिसीकीमतपरभाजपाकादामननहींथामेंगे।

मौकेपरजिलामहासचिवदिनेशमंडल,मणिकांतयादव,कार्तिकयादव,गुलाबयादव,समीरकम्र्हे,रामाकांतयादव,मुकेशयादव,विक्रमशर्मा,अयूबअंसारी,हारुनअंसारी,होरिलपुजहर,नितेशकुमार,फाल्गुनीयादव,विनययादव,प्रमोदयादव,अभिषेकयादववरमेशयादवआदिमौजूदथे।