भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे डॉ. भीमराव आंबेडकर

औरंगाबाद।जिलेभरमेंबुधवारकोडॉ.भीमरावआंबेडकरकीजयंतीमनाईगई।मुख्यालयकेशाहपुरस्थितकार्यालयपरिसरमेंजनअधिकारपार्टीकीओरसेकार्यक्रमहुआ।अध्यक्षतायुवापरिषदकेजिलाध्यक्षविजयकुमारउर्फगोलूयादवनेकी।पार्टीकेप्रदेशमहासचिवसुरेंद्रयादव,युवाजापकेप्रदेशमहासचिवसहपैक्सअध्यक्षबिजेंद्रयादवएवंजिलाध्यक्षविजययादवनेकहाकिदलित,गरीबोंकेनेताएवंभारतीयसंविधानकेमुख्यशिल्पकारथे।जिलाउपाध्यक्षबिट्टूकुमारबाबू,प्रधानमहासचिवशंकरकुमारयादव,जिलासचिवराजूसक्सेना,अमितकुमार,दीपककुमार,नीतीशकुमार,सुभाषकुमार,अनिलकुमारयादव,आमोदबिहारसमेतअन्यकार्यकर्ताउपस्थितरहे।

हसपुरास्थितसरदारबल्लभभाईपटेलपुस्तकालयकेप्रांगणमेंशारीरिकदूरीवसादगीकेसाथबुधवारकोआंबेडकरजयंतीसमारोहमनायागया।अध्यक्षतारामबलीरामनेकी।पुस्तकालयकेनिदेशकचंद्रेशपटेल,शिक्षकराजेंद्रसिंह,डॉ.राजूकुमारनेकहाकिभारतीयसंविधानकेजनकऔरप्रमुखनिर्माणकर्ताडॉ.आंबेडकरबहुतमेहनतीथे।मौकेपरशिक्षकफगुनीराम,कामाख्यानारायणसिंह,गनौरीसिंह,डॉ.ब्रह्मदेवप्रसाद,राजनसिंहसहितकईमौजूदरहे।

रफीगंजमेंआंबेडकरविचारमंचकेकार्यकर्ताओंनेकोविडगाइडलाइनकापालनकरतेहुएदीपप्रज्ज्वलितकरकार्यक्रमकीशुरुआतकी।माल्यार्पणकरजयंतीमनाई।राजाबगीचास्थितनिजीपैलेसमेंविचारगोष्ठीकाआयोजनकियागया।अध्यक्षतापूर्वउपचेयरमैनहरेंद्रकुमारएवंसंचालनउमेशपासवाननेकिया।हरेंद्रकुमारनेकहाकीकोरोनाकालकोदेखतेहुएकार्यक्रमधूमधामसेनहींहोरहाहै।राजदनेतामहफूजआलमनेकहाकिकोरोनाकोलेकरशोभायात्राकोस्थगितकियागया।मौकेपरसमाजसेवीरामाशीषदास,इंद्रदेवपासवान,लालदेवपासवान,तुलसीयादव,डोमनराम,सुरेंद्रपासवान,अधिवक्तारमेशकुमार,पार्वतीदेवी,पूर्वउपाध्यक्षकुंडलादेवी,शीलादेवीपुनियादेवी,सुंदरीदेवी,राजदप्रखंडअध्यक्षरणविजययादव,आंबेडकरविचारमंचकेअध्यक्षहरेंद्रकुमार,रामजीवनराम,राजकुमार,विजयदा,सुधीरराम,महेशरामसहितउपस्थितरहे।