देवी स्वरूप फोटो प्रतियोगिता में मिट्टी राजपूत प्रथम

संवादसहयोगी,वृंदावन:उप्रसंस्कृतिविभागद्वारामिशनशक्तिकेतहतशारदीयनवरात्रिपरआयोजितकन्यापूजनविषयकआनलाइनफोटोप्रतियोगिताकेपरिणामघोषितकरदिएगएहैं।वृंदावनशोधसंस्थानद्वारा23से25अक्टूबरतकआयोजितप्रतियोगितामेंआनंदवनमथुराकीमिट्टीराजपूतनेप्रथमस्थानहासिलकिया।द्वितीयस्थानइलाहाबादकेटिकारीकलाकेंद्रकीनव्यातिवारीतथातृतीयस्थानसुदीक्षाधुंगैलनेप्राप्तकिया।

वृंदावनशोधसंस्थानकेसंयोजनमेंआयोजितप्रतियोगिताकानिर्णयतीनसदस्यीयकमेटीनेसुनाया।इसमेंहजारीमलसोमाणीइंटरकालेजकेपूर्वप्रधानाचार्यडा.विनोदबनर्जी,ब्रजसंस्कृतिविशेषज्ञकौशलकिशोरभट्टवसुनीलगोस्वामीशामिलथे।नोडलअधिकारीतथासंस्थाननिदेशकसतीशचंद्रदीक्षितनेबतायानिर्णायकोंद्वारादिएगएनिर्णयकीप्रतिसंस्कृतिविभागकोभेजदीगईहै,विभागद्वाराशीघ्रहीप्रथम,द्वितीय,तृतीयतथाशेषसमस्तप्रतिभागियोंकोसांत्वनापुरस्कारप्रदानकिएजाएंगे।संयोजकडा.ब्रजभूषणचतुर्वेदीनेबतायाप्रदेशकेमुख्यमंत्रीयोगीआदित्यनाथद्वारामहिलाओंकेसम्मानमेंइसप्रतियोगिताकाराज्यव्यापीआयोजनकियागयाथा।