गणपत्ति बप्पा का सांसद ने लिया आशीर्वाद

बाराबंकी:नगरकेमुहल्लारसूलपुरमेंआयोजितभव्यगणेशमहोत्सवकासांसदप्रियंका¨सहरावतनेदीपप्रज्ज्वलनसेकिया।कार्यक्रममेंसांसदपिताश्रीउत्तमराम,मुख्यप्रतिनिधिरमेशचंद्रावप्रशांतमिश्रनेभगवानकाआशीर्वादलिया।

बालजागरणसमितिकेबैनरतलेबालकलाकारोंनेसंगीत,नृत्यवमनमोहकनाट्यकलाकामंचनकिया।इसदौरानआयोजितप्रतियोगितामेंबालकलाकारोंद्वाराबनाईगईगणेशकीप्रतिमासांसदकोभेंटकीगई।इसबीचसांसदनेबालकलाकारोंकीहौसलाआफजाईकरतेहुएकृष्णभगवानकीवेशभूषापहनेबालककोगोदमेंलेकरफोटो¨खचवाई।

विवेकवैश्य,प्रदीपयादव,पवनेंद्र¨सह,सुभाष¨सह,राजकुमारवर्मा,बालकृष्णमिश्रसहितकाफीसंख्यामेंश्रद्धालुगणउपस्थितरहे।ककरहियामेंस्थापितगणेशप्रतिमाकाबुधवारकोकल्याणीनदीकेघाटपरगाजे-बाजेकेसाथविसर्जनकियागया।जुलूसमेंसंतोषयादव,सीमायादव,साक्षीयादव,सत्यवती,शिवराज,रामानंदयादव,सुनीतायादव,अर्जुनयादव,शालू,गोल्डीआदिरहे।

विशुनपुर:मामापुरमेंस्थापितगणेशप्रतिमाकासरैयांघाटपरधूमधामसेविसर्जनकियागया।अबीरगुलालउड़ातेसैकड़ोंश्रद्धालुविसर्जनयात्रामेंमौजूदरहे।गणपतिबप्पाकेजयकारोंकेबीचप्रतिमाकोविसर्जितकियागया।देशराज,बच्छराज,आजादयादव,दीपू,अभयराज,शेरायादवआदिरहे।

मसौली:ग्रामकपिलनगरमेंनिर्माणाधीनमंदिरएवंनगीनाप्रसादकपिलकेदरवाजेस्थापितकीगईगणेशप्रतिमाओंकासातदिनतकपूजनअर्चनकेबादवुधवारकोशोभायात्राकेसाथकल्याणीनदीपड़रियापुलघाटपरविसर्जनकियागया।विसर्जनमौकेपरनगीनाप्रसादकपिल,भारतकपिल,कुलदीपकपिल,आदेशकपिल,मुकेशकपिल,लल्लूकपिल,फूलबरनकपिल,चरनकपिल,प्रेमनाथकपिलआदिरहे।