लातेहार भाजपा के पितामह माने जाने वाले राजेश्वर का निधन

संवादसूत्र,मनिका:भारतीयजनतापार्टीलातेहारमेंपितामहमानेजानेवालेजिलाभाजपाकेप्रथमजिलाध्यक्ष,पूर्वमुखियासहसमाजसेवीसिजोनिवासीराजेश्वरप्रसादयादवकानिधनरविवारकीअहलेसुबहहोगया।वहबीतेकुछसमयसेबीमारचलरहेथे।निधनकीसूचनामिलतेहीजिलेभरसेभाजपाईवजनप्रतिनिधियोंकीभारीभीड़उनकेआवासपरजमाहोगई।बड़ीसंख्यामेंविभिन्नराजनीतिकदलकेनेताओंनेपार्थिवशरीरपरश्रद्धासुमनअर्पितकरमृतआत्माकीशांतिकेलिएईश्वरसेप्रार्थनाकी।

दोमुहाननदीमेंहुआअंतिमसंस्कार:

प्रखंडकेदोमुहाननदीमेंउनकाअंतिमसंस्कारकियागया।छोटेपुत्रवीरेन्द्रयादवनेमुखाग्निदी।मौकेपरविधायकहरिकृष्णसिंह,पूर्वमंत्रीबैद्यनाथराम,पूर्वप्रमुखप्रमोदसिंह,पूर्वमुखियाजगदीशप्रसादसिंह,पूर्वजिलापरिषदसदस्यरघुपालसिंह,कांग्रेसजिलाउपाध्यक्षसुरेंद्रपासवान,विधायकप्रतिनिधिलवकुमारदुबे,सांसदप्रतिनिधिबबनपासवान,बीससूत्रीप्रखंडअध्यक्षविश्वनाथराय,बीससूत्रीजिलासदस्यभरतप्रसाद,भाजपामंडलअध्यक्षकौशलकिशोरप्रसाद,पूर्वविधायकरामचंद्रसिंह,राजदप्रखंडअध्यक्षवीरेंद्रबिहारीयादव,अजयगुप्ता,संजयकुमारराय,दिनेशप्रसादराय,जयरामराय,छोटेलालप्रसाद,विश्वनाथपासवान,परमानंदयादव,दरोगीयादव,जितेंद्रप्रसादयादव,यमुनाप्रसादराय,शंकरदुबे,सतनारायणप्रसाद,संतोषपासवान,दिनेशप्रसादगुप्तासमेतबड़ीसंख्यामेंलोगउपस्थितथे।

भाजपाकोसींचनेकाकार्यकिया,उनकीकमीखलेगी:रामचंद्रचंद्रवंशी

श्रीयादवकेअंतिमसंस्कारमेंझारखंडसरकारकेप्रतिनिधिकेरूपमेंस्वास्थ्यमंत्रीरामचंद्रचंद्रवंशीदोमुहाननदीकेतटपरपहुंचेऔरअंतिमसंस्कारकार्यक्रममेंभागलिया।स्वास्थ्यमंत्रीनेराजेश्वरयादवकेनिधनकोभाजपाकेलिएअपूर्णीयक्षतिबताई।उन्होंनेकहाकियादवनेभाजपाकोसींचनेकाकार्यकियाहै।भाजपापरिवारकोसदैवउनकीकमीखलतीरहेगी।