नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में सछास का प्रदर्शन

देवरिया:नागरिकतासंशोधनबिलसमेतअन्यमांगोंकोलेकरसमाजवादीछात्रसभाकेकार्यकर्ताओंनेमंगलवारकोसपानेताविजयरावतकेनेतृत्वमेंनारेबाजीकरतेहुएप्रदर्शनकिया।साथहीराज्यपालकोसंबोधितपांचसूत्रीज्ञापनएसडीएमसुनीलकुमारसिंहकोसौंपा।

पत्रकमेंकहाहैकिमहाविद्यालयोंमेंछात्रोंपरहोरहेलाठीचार्जबंदकियाजाए।देशवजनहितमेंबिलवापसकियाजाए।महिलाओंवबालिकाओंपरहोरहेअत्याचारपरअंकुशलगायाजाए।सभीविश्वविद्यालयवमहाविद्यालयोंमेंछात्रसंघचुनावबहालकियाजाए।पुलिसप्रशासनद्वारामहाविद्यालयोंमेंघुसकरजबरनहिरासतमेंनलियाजाए।

इसदौरानसछासकेनिवर्तमानजिलाध्यक्षमनोजयादव,अब्दुलखालिक,साबिर,विकासयादव,अलीम,अमरजीतयादव,शोभितजायसवाल,पुरुषोत्तमयादवआदिमौजूदरहे।

एनआरसीकेविरोधमेंसपाइयोंनेफूंकापुतला

जासं,सलेमपुर,देवरिया:नागरिकतासंशोधनबिलकेविरोधमेंसमाजवादीपार्टीकेकार्यकर्ताओंनेमंगलवारकोसलेमपुरकेगांधीचौकपरप्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीवगृहमंत्रीअमितशाहकाप्रतीकात्मकपुतलाफूंका।पूर्वविधायकमनबोधप्रसादनेकहाकिनागरिकतासंशोधनकानूनसंविधानकेखिलाफहै।ओपीयादवनेकहाकिसरकारसंविधानमेंसंशोधनकरलोगोंकोगुमराहकरनेकाकार्यकररहीहै।इसदौरानश्यामदेवयादव,सूरजयादव,धनंजययादव,जीतू,बबलू,मिथिलेश,पंकजश्रीवास्तव,बीडीयादव,अरविद,चंद्रपालयादव,रामअशीष,दीपकयादवआदिमौजूदरहे।