सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया लालू प्रसाद का जन्मदिन

गोपालगंज:शुक्रवारकोराजदकार्यकर्ताओंनेसूबेकेपूर्वमुख्यमंत्रीलालूप्रसादयादवका74वांजन्मदिनसामाजिकन्यायसद्भावनादिवसकेरूपमेंमनाया।मुख्यकार्यक्रमशहरकेजंगलियामोहल्लेमेंआयोजितकियागया।इसमौकेपरराजदकेप्रदेशमहासचिवपूर्वविधायकरेयाजुलहकराजूनेलालूरसोइयासेगरीबपरिवारकेलोगोंकोखानाखिलाया।लालूप्रसादयादवकीलंबीउम्रकीकामनाकीगई।कार्यक्रमकोसंबोधितकरतहुएराजदकेप्रदेशमहासचिवसहपूर्वविधायकरेयाजुलहकराजूनेलालूप्रसादकोसामाजिकन्यायकापुरोधाबतातेहुएकहाकिपिछड़े,दलित,शोषितऔरवंचितोंकेहककीलड़ाईलड़नेवालेलालूयादवकापूराजीवनमानवीयताकोसमर्पितहै।भाजपालालूप्रसादकोलाखपरेशानकरले,परउनकीविचारधाराकोखत्मकरनेकाउनकासपनापूरानहीहोगा।गरीबमजदूरकीचिताभलेसरकारनकरे,परराजदउनकेहकहकूककीलड़ाईअंतिमदमतकलड़तारहेगा।उन्होंनेकहाकिएकओरपूरेदेशमेंकोरोनामहामारीसेजनताजूझरहीहै,वहींदूसरीओरभाजपादेशमेसाम्प्रदायिकसौहार्दकोबिगाड़करराजनीतिकलाभलेनेकेफिराकमेंहै।जिसेलालूयादवकेरहतेसफलनहीहोनेदियाजाएगा।कार्यक्रममेंराजदकेप्रधानमहासचिवइम्तेया•ाअलीभुट्टो,मोहम्मदकासिम,जिलाप्रवक्तानसीमअनवर,जिलासचिवअनिलकुमारप्रजापति,संजीवसिंह,राहुलयादव,मंसूरअलीअंसारी,मोहम्मदसोनू,सुनीलकुमारबारी,आकाशयादव,उपेंद्रयादव,मन्नानसिद्दीकी,मोहम्मदशम्ससहिततमामकार्यकर्तामौजूदरहे।दूसरीतरफविधायकप्रेमशंकरप्रसादयादवनेबैकुंठपुरप्रखंडकेपरसौनीगांवकेमुसहरटोलीमेंकेककाटकरसूबेकेपूर्वमुख्यमंत्रीलालूप्रसादकाजन्मदिनमनाया।वहींविजयीपुरमेंराजदकार्यकर्ताओंनेकेककाटकरलालूप्रसादयादवकाजन्मदिनमनाया।इसमौकेपरअनीताभारती,धर्मेंद्रयादव,मनीषयादव,पूर्वजिलापरिषदसदस्यअमरेशयादव,गामायादव,सूरजयादव,लवकुशयादवतमामकार्यकर्तामौजूदरहे।