उप चुनाव में भाजपा का होगा प्रत्याशी

संवादसूत्र,मारगोमुंडा:प्रखंडक्षेत्रकेटिकोपहाड़ीमेंशुक्रवारकोभाजपाप्रखंडअध्यक्षगुलाबमंडलकीअध्यक्षतामेंभाजपाकार्यकर्तासम्मेलनसहवनभोजकाआयोजनकियागया।इसकार्यक्रममेंमुख्यअतिथिभाजपाकेप्रदेशउपाध्यक्षराजपलिवारउपस्थितहुए।प्रदेशउपाध्यक्षकेसामनेप्रखंडक्षेत्रसेदूसरेपार्टीकेदर्जनोंकार्यकर्ताभाजपामेंशामिलहुए।लोजपाछोड़करसंतोषकुमारबरनवालकेसाथदर्जनोंलोगोंनेभाजपाकादामनथामा।मौकेपरराजपलिवारनेसम्मेलनकोसंबोधितकरतेहुएकहाकिमधुपुरउपचुनावभाजपाहीलड़ेगी।आजसूकेसहयोगसेचुनावलड़ेगीऔरभाजपाकाहीप्रत्याशीहोगा।सभीकार्यकर्तातनमनसेअपने-अपनेबूथपरलगजाएं।

सभीकार्यकर्ताओंकोसंगठनकोमजबूतबनानेपरजोरदियाऔरउसकेतरीकेभीबताए।सभीमंडलअध्यक्षसेकहाकिपंचायतस्तरसेलेकरबूथस्तरपरसंगठनकोमजबूतकरनेकाकामकरें।मधुपुरविधानसभाउपचुनावनजदीकआगयाहै।सभीकार्यकर्ताबूथमजबूतकरनेमेंलगजाएं।मौकेपरजिलामहामंत्रीअधीरभैया,पंकजसिहभदौरिया,सचिनरवानी,पप्पूयादव,परमेश्वरमंडल,महिलामोर्चाअध्यक्षरजनीदेवी,युवामोर्चाअध्यक्षअजयकुमारसिंह,अभिरामदे,कमलेशतिवारी,सुधीरयादव,दिलीपतिवारी,किशोरीपांडेय,गगनतिवारी,कार्तिकमंडल,महेन्द्रमंडल,गौरीपोद्दार,नारायणमहतो,अधीरगांगुली,अजयचंद,पप्पूरजक,भागीरथराणा,श्यामलराय,अशोकयादव,लक्ष्मणमंडल,अस्तीकुसिन्हा,महेन्द्रराणा,छोटनपांडेय,संजययादव,जगदीशयादव,राजेशमंडल,रघुराय,ग्रीसराय,जगदीशठाकुर,भगलूमहरा,अशोकतिवारी,परमानन्दमंडल,पूरनपाठक,उमेशयादव,अमरतिवारी,अजितसिंह,युगलसाह,गलोरियादास,तेजनीदेवी,विजयनापित,मालतीदेवी,अमरसिंह,मीणादेवी,ग्रीसयादव,फुलियादेवी,सोनायादव,कार्तिककुमारसिंह,नकुलमंडल,संतोषतिवारीआदिसैकड़ोंभाजपाकार्यकर्तामौजूदथे।