यादव सभा ने किया प्रदूषण रहित दीवाली मनाने का आह्वान

जागरणसंवाददाता,रेवाड़ी:शहरकेकर्नलमहासिंहमार्गस्थितश्रीकृष्णभवनमेंयादवकल्याणसभाकीजिलाकार्यकारिणीसदस्योंकीमासिकबैठकसभाप्रधानरामबीरसिंहयादवकीअध्यक्षतामेंहुई।

सभाकेमुख्यसंरक्षकमहंतलालदासमहाराजनेक्षेत्रकेनागरिकोंकोवायुएवंध्वनिप्रदूषणमुक्तदीवालीमनानेकाआह्वानकरतेहुएकहाकिदिवालीकामुख्यमहत्वएवंध्येयअंत:करणकोदीप्तिमानकरनाहै।दीवालीकेवास्तविकस्वरूपकोबनाएरखनेहेतुइसेआडंबररहितहीमनाएजानेकीआवश्यकताहै।

सभाकेप्रधानरामबीरसिंहयादवनेसमाजकेसभीवर्गोंकोसभाकीओरसेदीवालीकीशुभकामनाएंदेतेहुएसभीनागरिकोंसेकोरोनारोधीटीकालगवानेकाआह्वानकियाहैताकिइसवैश्विकमहामारीसेछुटकारामिलसके।सभाकेमहासचिवडा.एलएसयादवनेश्रीकृष्णभवनकेसंचालनहेतुबनाईगईसमितिकेसुझावचर्चाकेलिएसदनमेंरखेजोविस्तृतचर्चाउपरांतसर्वसम्मतिसेपारितकिएगए।सभाप्रवक्ताडा.कंवरसिंहयादवनेबतायाकिश्रीकृष्णभवनमेंसातनवंबरकोसुबहनौबजेवैदिकयज्ञअनुष्ठानकेआयोजनकेसाथहीभवनमेंवैवाहिककार्यक्रमोंकीबुकिगआरंभकरदीजाएगी।रिहायशीकक्षसहितसभीसुविधाएंउपलब्धकरवादीगईहैं।भवनमेंसमाजहितार्थपुस्तकालय,शैक्षणिकप्रशिक्षणएवंचिकित्साजांचकक्षभीतैयारकरवादिएगएहैं।

इसअवसरपरप्रो.रणबीरसिंहयादव,जगजीतसिंहयादव,डा.राजकुमारयादव,कर्नलराजेंद्रसिंहयादव,दुलीचंदप्रिसिपल,रामसिंहयादव,गोकलरामयादव,प्रो.महाबीरसिंहयादव,डा.यशपालयादव,अमरसिंहयादव,डीईओजसवंतसिंहयादव,धर्मसिंहयादव,रामोतारएकलव्य,दलीपसिंहयादव,रविद्रयादव,देशराजयादव,अधिवक्तापीएसयादव,रामकैलाशयादव,आनंदयादव,कप्तानधर्मवीर,रावगजराजसिंहआदिआदिमौजूदरहे।